Actueel

Dan is kerstmis pas compleet.

De kinderen van basisschool Merijntje vierde hun kerstfeest wel op een heel bijzondere manier. Ze hadden allemaal wat lekkers meegenomen naar school en dat had een speciale reden. Het thema van de viering was geven en krijgen. De families van de kinderen hebben over het algemeen genoeg te eten en krijgen genoeg cadeaus. Dat vinden we met elkaar eigenlijk vanzelfsprekend maar dat is het niet. Om de kinderen daar meer bewust van te maken waren de meegenomen lekkers bedoeld voor mensen die het niet zo vanzelfsprekend goed hebben en voor wie het al een opgave is om dagelijks eten op tafel te hebben. Dat is zeker schrijnend rond kerstmis.
De kinderen brachten tijdens hun kerstviering een bezoek aan de J. de Doperkerk. De kerk is bij uitstek een plaats om aan anderen te denken en iets voor anderen over te hebben. Om je bezit te delen met hen die het minder goed hebben en dus naastenliefde te tonen. De voedselbank is hier een mooi voorbeeld van. Daar worden mensen geholpen die het echt nodig hebben. De kinderen van Merijntje gaven hun lekkers aan de vrijwilligers van de voedselbank. Die vertelden op hun beurt waar de voedselbank voor staat en waarom het zo belangrijk is. Veel van de kinderen hadden er nog nooit over gehoord maar willen er graag over horen en vooral graag geven. Zo werd de kerstviering van basisschool Merijntje een gezellige maar ook waardevolle viering waar bij de J. de Doperkerk maar vooral de voedselbank een speciale plaats innamen. Op deze manier werd kerstmis pas compleet.

Corrie van de Velde

Merijntje kerst 2017 

Kerstconcert in de J. de Doperkerk.


Op de donkere avond van 20 december 2017 stroomde de J. de Doperkerk langzaam vol voor het jaarlijks kerstconcert van Semper Crescendo. Overal waren al klanken te beluisteren van oefenende muzikanten en dwarrelde kinderen door de kerk. Geven en nemen was het thema dit jaar . De Semper Kids traden op tijdens het eerste gedeelte van het concert. De kleintjes kwamen niet boven hun muziek standaard uit. Alleen het randje met lichtjes van hun kerstmuts waren zichtbaar. De kwaliteiten van hun muzikale talenten was echter groots te noemen. De Semper Kids hebben veel potentie en dat belooft wat voor de toekomst.
Een onroerend moment wat op mij diepe indruk maakte was hoe tijdens het lied Halleluja de volwassen muzikanten uit alle hoeken van de kerk kwamen en de kleintjes van Semper Kids omsloten en zo samen speelden. Het deed me denken aan een kudde die hun kostbaarste bezit beschermen en koesteren. Ik kreeg er kippenvel van.
Tijdens de pauze werd er gecollecteerd voor een goed doel en dat was dit jaar de brandwonden afdeling van het Maasstad ziekenhuis. Dit had alles te maken met het heftige ongeluk waar Ko Visser en zijn familie mee geconfronteerd zijn afgelopen jaar.
Pastoor Hans van Geel sprak daarna in zijn preek over hoe de winterse sfeer van afgelopen dagen hem had geholpen om tot rust en bezinning te komen en zo het verhaal van deze preek te voltooien. Het was voor hem ,en voor ons inwoners uit Nieuwe Vossmeer, een bijzonder moment omdat dit de laatste keer was dat hij in onze J.de Doperkerk preekte. Het ga u allen goed waren zijn laatste woorden en wij wensen hem dat natuurlijk ook.
Na de pauze nam het grote orkest van Semper Crescendo het stokje over. Zij speelde mooie en echt geen gemakkelijke stukken. De sfeer was goed en iedereen genoot van de muzikale hoogtepunten van dit concert. De inmiddels regionale beroemde zangeres Martine Westenbroek zong tijdens het concert kerstliederen die iedereen kende en mee mocht zingen,iets wat ook gedaan werd. Haar stem en optreden oogsten veel bewondering.
Na het vertellen wat de collecte had opgebracht (het mooie bedrag €329,90) werd iedereen uitgenodigd voor glühwein en warme chocolade melk op het plein van de Vossenburcht. Daar was het fris, feestelijk en gezellig rond de vuurkorven. Dit jaarlijkse concert van Semper Crescendo en Semper Kids in samenwerking van de vrijwilligers en pastoraal team van de J. de Doperkerk, de medewerkers van de Vossenburcht was een groot succes.

U treft hier foto's van die avond

Corrie van de VeldeDeze vrijwilliger verdient een ster!  Afscheid van Corrie van Tilburg.

Tijdens de PKC vergadering van 7 december jongsleden nam Corrie van Tilburg afscheid als secretaris en lid van de PKC Nieuw Vossemeer. Corrie heeft een zeer lange staat van dienst. Zij was eerder 8 jaar actief in de PKC en ook als secretaresse van de voorzitters van de (toen nog niet verenigd)verschillende PKC die maandelijks samen vergaderde. Hierbij werd haar geduld soms zodanig op de proef gesteld. De lange monologen en vergaderingen van de heren destijds komen nog regelmatig voorbij in Corrie`s verhalen over die tijd.
Na een pauze van enkele jaren werd Corrie weer gevraagd en ditmaal duurde haar werk binnen de PKC van de J. de Doperparochie maar liefst 15 jaar. Hier bij oogstte zij bewondering voor de accurate notulen en snelheid er van. De volgende dag waren ze al in ieders bezit!
Naast haar werk binnen de PKC is Corrie op verschillende fronten actief. Ze bakt o.a. de cake voor de koffie ochtenden (samen met Corry Goderie),verzamelt de misintenties, helpt bij de kleding inzameling van Stichting Max en is verantwoordelijk voor de bestelling van de misboekjes. Daarnaast kent zij het rooster van de priesters en pastoraal werkers en is ze (naast meezingend
lid )secretaris van het gemengd koor van de J. de Doperkerk en het Projectkoor. Een echte duizendpoot!
Gelukkig blijft Corrie deze werkzaamheden uitvoeren en daar zijn we heel blij mee.
Haar lidmaatschap van de PKC eindigt nu definitief en hoewel we haar zeker zullen missen begrijpen we haar keuze en bedanken we haar hartelijk voor die jarenlange inzet voor de J. de Doperparochie en de Sint Annaparochie. Als blijk van waardering ontving Corrie een cadeau om samen met haar Wil (die ook vrijwilliger is binnen de J. de Doperkerk) van te gaan genieten en natuurlijk kon het beeldje van Sint Anna niet ontbreken.

Corrie van de Velde. PKC J. de Doperkerk,

Corrie van Tilburg
Voorstellen vormelingen Sint Annaparochie.


Op zondag 26 november werden de vormelingen uit de gehele Sint Annaparochie voorgesteld in de J. de Doperkerk in Nieuw Vossemeer. In totaal 15 kinderen noemde hun naam en gaven antwoord op de vraag waarom zij willen deelnemen aan het vormsel. Dat de antwoorden vaak op leken was geen bezwaar maar juist logisch want na de doop en de communie vormt vanzelf het vormsel.
Bij binnenkomst in de J. de Doperkerk vielen de prachtige kazuifels meteen op. Zij brachten kleur in de kerk. Normaal zijn de kazuifels niet zichtbaar en hangen ze in de kast maar vandaag waren ze in vol ornaat te bewonderen en voorzien van tekst en uitleg. Dit vanwege open kerkendag waar ook de J. de Doperkerk aan deelnam.
Het werd een mooie dienst met een speciale plek voor de vormelingen. Het gemengd koor onder leiding van Martien van Gaans bracht speciaal op de kinderen aangepaste liederen waardoor de dienst erg toegankelijk was.
Na de dienst was er koffie met de wereldberoemde cake van de Corrie`s. Ook de medewerkers van uitvaart verzorging Janny van Hulsbergen waren aanwezig en stelden het mortuarium open zodat iedereen daar een kijkje kon nemen in de hoop er voorlopig nog geen gebruik van hoeven te maken.
Met het weghalen vaan de kleurige vlaggetjes op het kerkplein werd de dag afgesloten.

Corrie van de Velde

vormelingen 2017

 


Sint Cecilia, het orgeltje en het jubileum.

In een goed gevulde J. de Doperkerk in Nieuw Vossemeer werd op de feestdag van Sint Cecilia stil gestaan bij de verdienste van koorleden. Maar liefst twee jubilarissen vieren hun 25 jarige lidmaatschap van het Gemengd koor. Adrie Hommel als bas en Toos Bax als sopraan kregen hiervoor een hartelijk dankwoord van pastoor Hans van Geel en natuurlijk de bijbehorende speld en oorkonde.


Dat Sint Cecilia patroonheilige is muzikanten is wel bekend maar hoe dat zo gekomen is weet eigenlijk niemand dus was Hans van Geel op internet gaan zoeken en vertelde over zijn bevindingen. Over hoe zij gedwongen was tot een huwelijk waarbij haar maagdelijkheid verloren zou gaan, over hoe zij hartstochtelijk bad en zong en zichzelf hierbij begeleidde op haar orgeltje en hoe het haar lukte ook haar echtgenoot zich te laten dopen en zodoende haar maagdelijkheid te behouden (zo gaat het verhaal).Sindsdien zijn Cecilia en haar orgeltje voor eeuwig verbonden.


Adrie en Toos werden door de vele aanwezigen gefeliciteerd en met en bekroond met een welverdiend applaus. We hopen van harte dat Toos en Adrie nog lang hun plaats als bas en sopraan in het Gemengd koor van de J. de Doperkerk zullen innemen. Iedereen die graag het gevoel willen proeven wat zingen met je doet wordt van harte uitgenodigd om mee te komen doen.


Corrie van de Velde

jubilaris

jubilaris
 

Vrijwilligersavond van de J. de Doperkerk.

Als dank voor al hun inzet waren de vrijwilligers die verbonden zijn aan de J.de Doperkerk in Nieuw Vossemeer uitgenodigd voor een warm en koud buffet en in een gezellige avond in de Vossenburcht.

Zoals voorzitter Corrie Goderie het uitdrukte: zonder de vrijwilligers zou de kerk niet kunnen voortbestaan. Zonder al die mensen die op zeer verschillende terreinen hun energie inzetten kan er niet gesproken worden van een levende kerk. Zij noemde in haar speech wat er in het afgelopen jaar zoal is gebeurd en wat er aan mutaties zijn geweest. Een prachtig moment was natuurlijk de Koninklijke onderscheiding van Martien van Gaans die hij dik verdiende heeft en waar met zijn allen trots op zijn. Daarnaast hebben we deze zomer afscheid genomen van Irene van Tilburg als penningmeester. Irene heeft haar taak als penningmeester met zorg uitgevoerd. Daarnaast zal Corrie van Tilburg, na een lange staat van dienst, in december haar taak als secretaris neerleggen. Corrie is zowel bij het Parochiebestuur als bij de PKC  langdurig actief geweest en was een bron van veel kennis en ervaring voor de nieuwe PKC leden. Beide dames werden in het zonnetje gezet en kregen bloemen aangeboden. Hoewel Corrie met het secretariaat stopt zullen we haar nog op verschillende andere terreinen blijven zien. Zij kent de PKC van de J. de Doperkerk al vele jaren dus zijn we blij dat we van haar kennis gebruik mogen blijven maken

Het werd een gezellige avond met lekker eten en veel gezelligheid. Er werden mooie gesprekken gevoerd en er werd veel gelachen. Wij van de PKC hopen van harte dat iedereen op deze manier heeft gevoeld dat we als dankbaar zijn voor het vele werk dat de vrijwilligers verrichten en dat we hopen dat ze nog lang zullen blijven doen.

Corrie van de Velde

vrijwilligers1

vrijwilliger2


Liturgisch ontbijt in de J. de Doperkerk.


De kerk was al vroeg gevuld met geluid van mensen die het liturgisch ontbijt klaar zette. Heel anders dan anders klonk het dus was het duidelijk dat het een bijzondere ochtend zou worden. De oecumenische viering die een keer per jaar gehouden wordt in de kerk was deze zondag gepland en zo te horen was er al veel werk aan vooraf gegaan.

Pater Bertus en Dominee Henk van Maalpad gingen de dienst voor en werd bijgestaan door ouderling Gert de Raedt, diaken Mari de Bruin,het gemengd koor onder leiding van Martien van Gaans die werden begeleid door Johan Heuseveldt aan het orgel. Er was een kinder nevendienst,iets waarvan wij als PKC al lang van dromen,en kinderen lazen het gebed voor. Het was druk in de kerk en niet alleen met mensen uit Nieuw Vossemeer.
Dominee van het Maalpad sprak in zijn overweging van ontmoeting waarvan hij uitlegde dat het een samenzijn in vrijheid is van mensen dus elkaar willen kennen, elkaar willen zien in gelijkwaardigheid. Er is, zoals het woord al zegt, sprake van niet-moeten waardoor juist de ruimte en vrijheid ontstaat en waardoor mensen tot elkaar komen zoals vandaag bij dit Liturgisch ontbijt en waardoor er waardevolle momenten van verbinding kunnen ontstaan.
Dat was zeker te merken tijdens het ontbijt wat na de dienst gehouden werd. Verrassende gesprekken waren het resultaat en er werd genoten van de goed gevulde ontbijttafel ,compleet met gekookte eieren. Vrijwilligers liepen af en aan met koffie en thee. Daarnaast was er gelegenheid om in de stand van Unicef mooie kantoortjes e.d. te kopen waar ook veel gebruik van gemaakt werd. Een klein meisje haalde mensen van hun stoel om hen te wijzen op de spulletjes van Unicef. Zij zelf was vooral verguld door de mooie kleurplaat.


De doelstelling van het Liturgisch ontbijt; elkaar ontmoeten in vrijheid en elkaar zien in gelijkwaardigheid is zeker gehaald!

Corrie van de Velde


 

.

maaltijd


Viering einde vredesweek. (sep 2017)

Op de zonnige zondagochtend werd in de J. de Doperkerk het einde van de vredesweek gevierd. Pastor Sebastian ging de dienst voor die speciaal op kinderen was aangepast. De kinderen waren persoonlijk uitgenodigd en natuurlijk ook hun ouders .
De preek en de voorbede was in begrijpelijke taal wat ook de volwassenen konden waarderen want daardoor ook toegankelijker en vertaald naar het dagelijks leven.
De kinderen kregen een bijzondere plaats in de viering. Zij lazen de eerste lezing en de voorbede. Het was een genot om hun heldere stemmen door de kerk te horen klinken. Daarnaast knutselde en kleurde zij aan een gezamenlijk project. Dit werd op het einde van de viering naar voren gebracht en op een mooie plek bij het altaar gezet.
De ouders werden door pastor Sebastian hartelijk bedankt voor het feit dat zij in de opvoeding van hun kinderen ruimte laten voor het geloof en de kerk.
Na de dienst was er een gezellig samenzijn achter in de kerk met koffie ,thee, limonade en iets lekker, iets waarvan erg werd genoten. Pastor Sebastian benaderde de kinderen persoonlijk in een poging de kinderen enthousiast te maken voor het misdienaarschap. De tijd zal leren of dat gelukt is.

vredesweek

vredesweel

vredesweel

Corrie van de Velde


Ook  Kees was er bij.

De vlaggetjes wapperden in de wind en gaven de grauwe ochtend kleur waaruit hoop sprak. Hoewel grijze wolken dreigend voortgestuwd werden door de harde wind stond alles buiten opgesteld voor de dienst. Oeps, dacht ik nog bij zoveel optimisme maar volgens de buienradar zou het droog blijven zo sprak pastoraal werker Hein Paulussen aan het begin van de dienst.

Eerst waren er maar een beperkt aantal mensen aanwezig maar toen de klok elf uur sloeg moesten er stoelen bij gezet worden. Ook veel kinderen waren gekomen. Bijna alle dopelingen,vormelingen en communicantjes waren aanwezig en hadden hun familie meegebracht. Iedereen werd hartelijk welkom geheten o.a. door het lied; wees welkom allemaal.

De eerste lezing ging over het lef ergens voor uit te komen.  Hein pakte dit verder op en sprak over het lef om voor je geloof uit te komen en voor het feit dat kinderen tegen vriendjes vertellen vandaag naar de kerk te zijn  gekomen, iets wat niet alledaags is tegenwoordig.

Het was een mooie dienst, zo onder Gods hemel,met zang van het koor ,muziek door Leo en Martien en de hulp van de kinderen.  God heeft dit alles vast met een liefdevolle glimlach aanschouwt. Net als Kees ,de poes van de buren  die ook een kijkje kwam nemen. Na de dienst was er koffie, thee,enz. met iets lekkers en konden we met recht zeggen dat het weer de moeite waard was!

Met vereende krachten werd alles weer opgeruimd en naar binnen gedragen. Ook Kees ging weer  huiswaarts.

Corrie van de Velde


Het was een doorslaand succes , de kunstexpositie in de J. de Doperkerk.

Op zaterdagmiddag was er al volop bedrijvigheid en saamhorigheid onder de deelnemende kunstenaars en al was nog niet iedereen in staat geweest zijn/haar werk uit te stallen, het was nu al bijzonder. De mensen die op zondagochtend naar de dienst kwamen liepen al vol bewondering rond. Na de dienst was er nauwelijks tijd om alles echt compleet te maken want de eerste bezoekers stroomden al binnen.

Daar het warm was buiten werd de kerk een rustpunt, een plek om te genieten en bewonderen ,niet in de laatst plaats vanwege het gebouw zelf. Veel complimenten werden uitgedeeld. Men was verrast over het vele talent wat zich liet zien.

Hoewel het hartje zomer was werd er al een kerststal gekocht. Dat dit niet het belangrijkste doel van de expositie was spreekt voor zich. De kerk bood onderdak aan (oud Vosmeers kunstenaars en omgeving. De specifieke omgeving die de J. de Doperkerk is maakte het geheel compleet en  uniek. Het werd druk, heel druk o.a. mede dankzij popkoor Voix uit Oud Vossemeer. Het werd zelfs zo druk dat er bijna geen doorkomen aan was. De mensen die de koffie verzorgden maakten overuren. Begrafenis onderneemster Jannie Hulsbergen en haar medewerkster Betsy liepen op en neer, waste af , zette koffie en thee en ondertussen ontvingen ze mensen om over hun werk te vertellen. Wat een samenwerking tussen hen en de vrijwilligers van de parochie kern commissie! Zonder hen was de expositie niet zo goed  verlopen.

Het feit dat Frans van Drunen en zijn vrouw Ilja zich aan de expositie hadden verbonden maakte het geheel speciaal. De grootste bijdrage kwam natuurlijk van de deelnemende kunstenaars. Wij hopen hen (en anderen want er zijn ere nog veel meer die prachtig werk maken) een volgende keer terug te zien.

De vliegende  kiep in dit verhaal die iedereen met raad en daad bijstond was Jan van Geel. Hij heeft veel tijd, zorg en dubbelzijdig plakband in dit weekeind gestopt.

 Ik wil dit artikel dan ook graag afsluiten met de diepzinnige woorden die Jan in de dienst die ochtend uitsprak ;

wij allen ,u en ik ,zijn tenslotte de mooiste kunstwerken die er zijn.

 

Corrie van de Velde


Palmpasen stokken maken in de H.J. de Doperkerk

Ik had Jan de koster al op staat zien lopen met een lach op zijn gezicht. Natuurlijk speelde het mooie weer ook een rol maar toen ik de H.J. de Doperkerk binnen kwam begreep ik de lach van Jan nog beter. Kinderen in alle maten en hun ouders waren volop bezig met het versieren van de stokken voor palmpasen. Kleurig papier, broodhaantjes en allerlei  snoep werd aan de palmpasen stokken bevestigd. De ene was nog mooier dan de andere maar belangrijker was dat er leven in de kerk was. Het deed me goed om jonge mensen actief en spelenderwijs bezig te zien. Hun stemmen klonken door het gebouw  en hier en daar werd gespeeld tussen de banken terwijl hun ouders het laatste hand legde aan de kunstwerkjes.

 Mijn gedachten gingen naar de strenge toon die sommige katholieken zouden aanslaan als dit zouden zien en horen en hoe ze misschien de kinderen uit de kerk zouden jagen. Veel meer gingen mijn gedachten uit naar katholieken (priesters, pastoraal werkers  en gelovigen)  die begrepen dat de jeugd de toekomst is en dat de speelsheid van kinderen bij het leven hoort. Laat de kinderen tot mij komen sprak Jezus en hier waren ze.

De Kerk, dat zijn de mensen die ik vandaag zag en het geluid van spelende kinderen is de beste muziek die er  daar kan klinken. Ik mocht er even van genieten en ging met een gevoel  van hoop de op de fiets terug naar huis.

Corrie van de Velde

paastakken 1

paastakken


Kunstplein 450

Op zondag 11 juni tonen kunstenaars uit Nieuw Vossemeer hun werk in de J. de Doperkerk. Zij tonen een gevarieerd aanbod van schilderijen,mozaïek,foto`s, gouden  en zilveren sieraden, beeldhouwwerk en poëzie. Om 15.oo uur zal; popkoor Voix een optreden van een half uur verzorgen met een aan de omgeving aangepast repertoire.

Tijdens   deze expositie kunt u tegen een kleine vergoeding, op uw gemak genieten van koffie en thee met iets lekkers. De opbrengst hiervan is bestemd voor het onderhoud van de H.J. de Doperkerk die op zichzelf al een kunstwerk is.

U bent allen van harte uitgenodigd!

Corrie van de Velde


Bezoek kerk Witte Donderdag

Van basisschool Merijntje hebben de groepen 3 tot en met 8 een leerzame rondleiding en uitleg gekregen over hetgeen wat in de kerk belangrijk is, uitleg over de kruisweg met het lijdensverhaal en over de goedheid van Jezus. De kinderen waren heel erg geïnteresseerd in hetgeen Pastoor Hans en Sebastiaan in goed te begrijpen taal aan hen vertelden.
De kinderen stelden ook goede vragen, waaruit bleek dat ze alles goed in zich opnamen.
Iedere klas bezocht de kerk een half uurtje, dit was veel te snel om!! Bij het verlaten van de kerk kregen alle kinderen een leuk kaartje met een gebedje, waarop staat dat God je altijd helpt!

Corry Goderie

foto

foto

foto


 


Bijeenkomst t.b.v. de expositie in de H.J. de Doperkerk op zondag 11 juni 2017.

Maar liefst 15 Vosmeerse amateur kunstenaars hebben zich aangemeld voor de expositie ter gelegenheid van het 450 jaar feest van Nieuw Vossemeer. Zij komen oorspronkelijk uit ons dorp of komen van elders maar wonen hier al jaren.
De Parochie kern Commissie (PKC) van de H.J. de Doperkerk heeft het initiatief genomen om een expositie te organiseren en de kerk hiermee een onderdeel van de festiviteiten te laten zijn. Niet voor niets heeft dit monumentale gebouw een centrale plaats in het dorp. De PKC benaderde Frans van Drunen die al jaren in ons dorp woont en werkt als multidisciplinair kunstenaar. Hij zegde zijn medewerking toe en treedt op als coördinator van de expositie.
Tijdens deze bijeenkomst op maandag 6 maart maakten de amateur kunstenaars nader kennis met elkaar. Zij vertelden met welke vorm zij willen deelnemen aan de expositie. Dat varieert van schilderwerk, goud en edelsteensieraden,beeldhouwwerk, poëzie, mozaïek tot foto`s. Een rondgang door de kerk, het uitkiezen van de plek waar de werken kunnen worden uitgestald e.d. verliep in goede harmonie. Alleen al het fantaseren over hoe de werken gepresenteerd kunnen worden en hoe iedereen op zijn/haar eigen manier daar invulling aan willen geven bracht al veel creatieve energie teweeg.
Er waren ook praktische zaken waar rekening mee gehouden moet worden zoals een eventuele uitvaart. Wat betreft gemaakte kosten zijn er vragen voor het organiserend comité van de feestweek.
De organisatie van de expositie is op papier rond. De afspraken en taakverdeling duidelijk. Rest nu aan de amateur kunstenaars om er iets moois van te maken. Dat gaat helemaal goed komen. Zet de datum alvast in uw agenda en verheugt over het talent dat er aanwezig is in ons dorp. U zult niet teleurgesteld worden.
Tijdens de expositie zal er koffie en thee geschonken worden met iets lekkers erbij zodat u op uw gemak kunt genieten van zowel de kunstwerken als de H.J. de Doperkerk zelf want dat al een kunstwerk op zich. De expositie is geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. De kunstenaars zijn zelf aanwezig dus kunt u hen vragen naar hun werk en misschien bent u zo enthousiast dat u besluit om er een aan te schaffen.
 

Corrie van de Velde


 

In polonaise door de H.J. de Doper.


Carnaval is een katholiek feest. Dat zou je zo vergeten omdat het twee heel verschillende werelden zijn. Dat die werelden samen kunnen komen zien we met carnaval. Ook in de H.J. de Doperkerk was het een feest. “We schrijven geschiedenis” was het carnavalsmotto en dat deden we dan ook. Op verzoek van Nar Imke kwamen niet alleen de kinderen maar ook de volwassenen in beweging. Eerst nog wat aarzelend en afwachtend maar al snel goed op stoom. Twee keer de kerk rond in polonaise en hierbij begeleid door de Vossenblazers onze hofkapel met Carnaval, hier en daar aangevuld met muzikanten uit de Stoeprakkers.
Wat kan die hofkapel een lawaai maken. Oorverdovend mooi was het. Je zou zo het café induiken na de mis. Maar eerst toch een serieuze overweging tijdens de dienst die volgens een inmiddels goede traditie werd voorgegaan door Hein Paulussen. Het jeugdgezelschap en de prinselijke hofhouding was voltallig aanwezig en de sfeer was opperbest en uitgelaten.
Het koor onder leiding van Martien van Gaans droeg ook hun steentje bij en zorgde voor de meer ingetogen noot waardoor iedereen weer even tot rust kwam want dat was toch ook een doel. Even bewust worden van de plek waarin we ons begaven, het belang van dienstbaarheid en elkaar de ruimte geven zoals we zijn. De ruimte geven om zich op zijn of haar eigen manier te uiten en te laten zijn wie we werkelijk zijn als we ons dagelijkse masker afwerpen.
Want dat we dagelijks proberen te leven naar sociale verwachtingen eist zijn tol. Daarom is carnaval zo geweldig. We mogen en kunnen los. Niets is te gek.
Na de dienst trokken de leden van de hofkapel hun jassen weer aan, pakten hun instrument op en liepen al toeterend de H.J. de Doperkerk uit zo het café in. De koorleden zochten hun boekje bij elkaar en de meesten gingen huiswaarts. Denk echter niet dat zij niet genoten van carnaval. Thuis gekomen zat het gedreun van het lied”we schrijven geschiedenis” er nog helemaal in en ook thuis was het nog lang onrustig.

Corrie van de Velde

polonaise in de kerk
 

Mannenstemmen en prachtmuziek.
Het jaarlijkse concert van Harmonie Semper Crescendo is in Nieuw Vossemeer inmiddels een hoogtepunt in de kersttijd. Ook dit jaar wisten vele mensen de H.J. de Doperkerk te vinden om te luisteren naar de warme mannenstemmen van het ABS koor en de prachtmuziek van Semper Crescendo.
In het prachtige decor van de kerk klonk de muziek beurtelings sprankelend ,ingetogen en uitbundig. Harmonie Semper Crescendo is een groot orkest waar veel ruimte is voor jonge mensen. Zo werd het publiek aangenaam verrast door Jorn Knuit met zijn improvisatie bij een jazznummer. Dat deze jongeman talent heeft is duidelijk. Hij speelde helder en overtuigend al keek hij soms wat verlegen de kerk in.
De mannen van het ABS koor waren met velen aanwezig. Zij brachten liedjes uit alle landen en een prachtig Ave Maria. Hun verschijning en stemmen waren hartverwarmend. Dat we een dergelijk koor hebben binnen onze gemeente is een rijkdom. Dat er mannen zijn die plezier hebben in zingen is een voorbeeld voor de jeugd. Dat natuurlijk ook voor de vrouwenkoren van wie er over het algemeen meer zijn.
De jeugd van Semper Crescendo hield samen met kinderen van Basisschool Merijntje een collecte ten behoeve van materialen op het speelplein. De directeur werd aangenaam verrast toen hij een cheque van ruim E450,- overhandigd kreeg. Dat had zeker ook te maken met het enthousiasme waarmee de kinderen de kerk rondgingen.
Na dit concert was er een gezellig samen zijn in de Vossenburcht compleet met glühwein, warme chocolademelk en kerstbrood. Een avond om blij van te worden.

Corrie van de Velde

concert semper cresendo
 


Volle bak bij Kerstconcert ABS


Afgelopen zaterdagavond werd in de sfeervolle Ned.Herv.Kerk in Stbergen het 30e Kerstconcert gehouden van Mannenkoor ABS.
De kerk zat vol en langs de zijkanten moesten zelfs stoelen worden bijgezet. Het was dan ook een zeer afwisselend programma.
Traditiegetrouw werdt de avond geopend met "Wij komen te samen", waarbij ook de belangstellenden konden meezingen.
De afgelopen jaren is het ledenaantal van ABS bijna verdubbeld en dat was te horen. Een echte topper voor de pauze was Sure on the shining night van Morten Lauridsen.
Op veler verzoek was wederom Wim Steenbakker present. Op zijn semi-akoestische gitaar zong hij met zijn donkergekleurde basstem een aantal bekende kerstliederen, waarvan samen met ABS Mary's Boychild.
Het instrumentale gedeelte werd uitstekend ingevuld door het saxofoonkwartet Saxoranje uit Wouw. Hun spel was van hoge kwaliteit wat door de aanwezigen erg werd gewaardeerd.
Het Vocaal Ensemble Vivace uit Heerle o.l.v. Wilma Bergmans, sloot het gedeelte voor de pauze af.
Alhoewel geen kerstnummer, kreeg het Saxoranje-kwartet na de pauze de handen op elkaar voor een speciale saxbewerking van Bohemian Rhapsodie van Freddie Mercuri.
ABS, o.l.v. Jan Ligtenberg, sloot af met een serie stemmige kerstliederen, waarvan het Ave Maria van Franz Biebl, dat 7-stemmig werd uitgevoerd, het meest indrukwekkend was.
De ABS-ers kunnen terugkijken op een uiterst geslaagd kerstconcert.
A.s dinsdag, 20 december 2016, zingt het koor in de H. Johannes de Doper Kerk in Nw-Vossemeer. Op uitnodiging van harmonie Semper Crescendo zullen zij daar een gedeelte uit het kerstprogramma ten gehore brengen.


Gezellige boekenmarkt in de H.J. de Doperkerk.


Buiten was het zuur weer . Een mistige regen en grijze lucht zorgden voor een perfecte sfeer. Buiten stonden kerstmutsen met lichtjes die de weg wezen naar binnen waar het warm en gezellig was. Een groep vrijwilligers hadden de kerststal ,die helemaal vernieuwd w as, ingericht waardoor de kerstsfeer al helemaal aanwezig was. Jan de koster was zoals altijd aanwezig om ons binnen te laten en welkom te laten voelen. Hij had de koffie en thee al gezet.
De dag ervoor waren we met een groepje mensen bezig geweest om de boeken uit te stallen en op rubriek te sorteren. Dat ging wonderlijk snel want inmiddels hebben wee meer ervaring.
Op zaterdag middag 17 december stonden we klaar om de mensen te ontvangen met naast de koffie en thee, ook warme chocolademelk en kerstbrood,een standje met spullen van Unicef en natuurlijk veel boeken. Heel druk werd het niet maar met de mensen die er waren ontstond gezelligheid en mooie ontmoetingen. Zo konden we mensen informatie geven over de huidige gang van zaken in onze kerk want de situatie is nogal veranderd getuige ook de tafels en stoelen achter in de kerk.
Boeken verkochten we natuurlijk ook. Soms met 25 stuks tegelijk. Voor de prijs van 1,- euro per stuk is dat natuurlijk ook goed te doen. Er zaten veel nieuwe romans tussen en waar kun je die zo goedkoop kopen? Nergens toch? Bezoekers informeerden of zij bij ons ook boeken kunnen inleveren en dat kan. Elke zondag om 10.00 uur na de dienst of even bellen met Piet van Schilt (0167-502924) Dan zou het fijn zijn als u de boeken al een beetje voor sorteert op rubriek(romans,kookboek e.d.)
Al met al werd een gezellige middag waarin de H.J. de Doperkerk ook als ontmoetingsplaats voor iedereen dienst deed. De opbrengst deed ons goed en maakt dat we een volgende keer weer een boekenmarkt organiseren. U bent dan ook van harte welkom!

Corrie van de Velde

boekenmarkt


Afscheid Irene van Tilburg

Op 8 december namen wij afscheid van Irene van Tilburg als penningmeester en bestuurslid van de parochie kerncommissie van Nieuw Vossemeer.
Irene heeft die functie 6 jaar met liefde trouw heeft ingevuld. Irene is een jonge vrouw die al vroeg betrokken was bij de parochie kerncommissie van Nieuw Vossemeer. Jonge mensen zien we niet vaak in het vrijwilligers werk maar Irene was hierop een uitzondering. Zij was mogelijk geïnspireerd door het vrijwilligerswerk van haar ouders ,die ook al jarenlang aan de kerk zijn verbonden.
Irene heeft de functie van penningmeester professioneel en in stilte vorm gegeven. Zij vroeg niet veel aandacht maar was er altijd. Ze was betrouwbaar en accuraat. We konden op haar bouwen. Daarnaast was is Irene altijd aanwezig bij andere activiteiten in en om de kerk.
Hoewel zij nu de functie als penningmeester neerlegt en ook uit de parochiekernommissie stapt blijven we haar terug zien in de kerk heeft ze toegezegd. Ze zal blijven helpen met de maandelijkse koffie ochtenden en bij andere activiteiten.
Langs deze weg willen we Irene nogmaals hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet en we wensen haar het allerbeste met alles wat er verder op haar pad komt.


Corrie van de Velde   PKC Nieuw Vossemeer


Boekenmarkt.

Op zaterdag 17 december is er weer een boekenmarkt in de H.J. de Doperkerk. Van 14.00 tot 16.30 uur bent u weer van harte welkom om te snuffelen tussen de vele boeken die voor een spotprijs worden aangeboden. Wie weet vindt u er wel een boek dat u al lang had willen hebben. De kinderen zijn ook van harte welkom want de kerststal staat er dan ook al en de kleintjes kunnen hier dan volop van genieten. Natuurlijk staat de koffie,thee en chocolademelk voor u klaar. Het beloofd weer een gezellige middag te worden. Dus welkom iedereen.
 


Een mooie traditie in oktober.

Op zondag 30 oktober was er weer een oecumenisch ontbijt. Deze gebeurtenis is inmiddels volop ingeburgerd zodat we van een traditie kunnen spreken. De tafels stonden al gedekt en iedereen die binnenkwam overzag het feestelijk geheel en de belofte van een gezellig en smakelijk samenzijn na de viering. En dat werd het. Vooraf gegaan door een oecumenische viering waarbij dominee Henk van het Maalpad en pastoor Hans van Geel ons het belang van saamhorigheid , open staan voor anderen en niet te snel (ver)oordelen voorhielden luisterde de aanwezigen met aandacht . Het gemengd koor onder leiding van Martien van Gaans zong en het orgel werd voor deze gelegenheid bespeelt door Johan Heuseveldt. Het werd een feestelijke dienst. Daarna gingen de aanwezigen met elkaar aan tafel. Zo`n tachtig personen hadden zich opgegeven en zochten een plaatsje bij voor hen bekende maar ook minder bekende mensen. Hierdoor ontstonden mooie ontmoetingen die in het leven van alledag niet zo snel zouden plaatsvinden. Ook was er de mogelijkheid om producten van Unicef te kopen en het kwartetspel ten gunste van de klok van de kerk in Kruisland. Het was een prachtige en zinvolle zondagochtend.

Corrie van de Velde

 

kerkontbijt


Vrijwilligersavond H.J. de Doperkerk op 1 oktober.

Het was een volle bak . Veel vrijwilligers waren afgekomen op deze avond die speciaal voor hen was georganiseerd als dank voor hun inzet in en rond de kerk. Voorzitter Corry Goderie bedankte hen allemaal in haar welkomstwoord  en sprak haar wens uit dat de PKC van Nieuwe Vossemeer nog lang op hun inzet mag rekenen. De avond ging van start met een drankje en daarna een warm en koud buffetje. Het team van Marianne van de Vossenburgt had zichzelf overtroffen  en iedereen genoot van al dat lekkers. Na het eten was er een verloting van twee handgemaakt en unieke knuffels gemaakt door Dina. Zij stelde hen beschikbaar voor Ankie Stoer ,een bekend goed doel in Steenbergen.  Er werd een mooi bedrag opgehaald. Ook werd en er een paar rondjes bingo gedraaid wat soms voor hilarische taferelen zorgden. Sommigen mensen hadden nog nooit bingo gespeeld en maakten er een potje van, anderen werden heel fanatiek .Over het algemeen werd er geconcentreerd gespeeld ,ook door degene die vooraf aangaven niet van Bingo te houden! Er werden veel prijsjes gewonnen wat altijd welkom is. Natuurlijk moest er ook nog gezongen worden aangezien een groot gedeelte van de vrijwilligers koorleden zijn. Martien nam vanzelfsprekend het dirigerend stokje ter hand bezorgde de aanwezigen zowat een lachstuip met het canon fruit liedjes. Nadat sommige het tijd vonden om naar bed te gaan, wat begrijpelijk is gezien de leeftijd van de vrijwilligers,werd er door anderen nog  gezellig nagepraat. Zo was het toch weer een latertje geworden. Tijd vliegt als het gezellig is.

Corrie van de Velde


juni 2016

Afscheid van Anneke Visser.

De bloemen stonden te wachten in de gang en de taartjes op tafel. Gisterenavond nemen we afscheid van Anneke als vertegenwoordiger van het bestuur van de Sint Annaparochie. Ze beloofde aan het eind van de avond nog een woordje te zeggen. Gedurende het agendapunt waarin zij als afgevaardigde van het bestuur zaken besprak zag ik het gezichtsuitdrukking van Anneke veranderen. Ze werd fel, kneep haar ogen een beetje dicht en was duidelijk nog heel betrokken ook al had al afscheid genomen van het bestuurd zelf. Ze was kritisch en bevlogen. Op het eind van de avond las Anneke een verhaal voor. Het was een oefening in loslaten van menselijke gevoelens zoals o.a. angst,schuld en illusies om zo te komen tot een open houding en in vrede met jezelf en anderen. Voor Anneke zelf was dit een manier van loslaten van haar bestuursfunctie en aandachtfunctionaris van onze parochie.
Anneke vertelde over haar vijfjarige bestuursperiode dat het een moeilijk periode was als enige vrouw in een mannenbolwerk, over de zware verantwoordelijkheid die op het bestuur rust en hoe die op hun beurt afhankelijk zijn van het Bisdom.
Anneke vertelde over de verschillen in denken en over balanceren tussen zakelijk en menselijke maat. Dat laatste was vooral haar insteek. Vise voorzitter Piet vertelde hoe Anneke binnen het bestuur altijd de geloofskant bewaakte en uniek vorm gaf aan bezinning in de vergadering.
Anneke vertelde dat ze enerzijds opgelucht is dat haar taak als bestuurslid van de Sint Annaparochie er op zit. Ze sprak met groot respect over haar mede bestuursleden en de manier waarop zij zich (kosteloos) inzetten. Buitenstaanders hebben geen idee hoeveel er bij komt kijken vertelde Anneke. Het is echt een zware klus.
Wij, als PKC van de H.J. de Doperkerk, hebben Anneke leren kennen als een vrouw naar ons hart. Wij hebben veel respect voor haar grote liefde en betrokkenheid bij de St. Annaparochie en bij ons als PKC Nieuw Vossemeer. Wij voelden ons door haar gesteund en vertegenwoordigd en nemen haar positieve kracht met ons mee. Anneke bedankt!

Corrie van de Velde,PKC Nieuw Vossemeer


 

Mei 2016

De Helden van de Zolder ..

Heel de ochtend waren we met een aantal mensen in de H.J. de Doperkerk in Nieuw Vossemeer aanwezig om de nieuwe geluidsinstallatie uit te testen. We hadden tijd genoeg om de kerk weer eens goed te bekijken. Ik raakte weer onder de indruk van het prachtige bouwwerk. Dat ze in die tijd toch zulke vernuftige bouwwerken konden maken, zei ik tegen Piet, kijkend naar de hoge bogen boven in de kerk. Ben je wel eens helemaal op zolder geweest, vroeg Piet. Is daar dan nog een ruimte,vroeg ik in mijn naïviteit. Kom maar mee zei Piet. Wat aarzelend ging ik op zijn uitnodiging in me afvragend wat me te wachten stond gezien mijn hoogtevrees. Hup de trappen op en voor ik het wist stonden we al op de zolder bij het uurwerk. Ik was meteen gecharmeerd door wat ik daar zag. Op de houten bekisting stonden namen, jaartallen en boodschappen van vele jaren oud. Ik herkende de stijl van schrijven die mijn ouders hanteerden. De liefde werd verklaard tussen mensen met harten gegraveerd in het hout. Wat zou er van de liefde geworden zijn vroeg ik me af. Dat het uurwerk nu aangestuurd wordt door een satelliet wist ik niet. Hoe kan het dan dat de klok toch regelmatig van slag is vroeg ik Piet? Dat is vanwege de windgevoeligheid van het uurwerk buiten. Harde wind heeft daar invloed op vertelde hij.

We stapten door een houten deur en daar lag de kerk in haar lengte voor ons. Prachtig om te zien. Maar ook angstaanjagend. Een lange loopbrug van zo`n 60 cm breed met slechts aan een kant een leuning loopt naar voren en om de paar meter een dwarslooppad zonder leuning die uitkomt op de zijmuur. Daaronder zijn de gewelven zichtbaar die ik net tevoren nog zo bewonderd had, maar dan staand op de veilige vloer van de kerk.

 

Vanuit de zolder was goed te zien dat de gewelven gemaakt zijn van riet en kalk. Een stap en je zakt er volgens mij dwars doorheen. Nee hoor, zei Piet er kan niets gebeuren zolang je maar op de kleine balkjes blijft. Die kleine balkjes zijn ongeveer 10 cm breed. Piet liep op zijn gemak op een van de dwarslooppaden, ging op zijn hurken zitten en liet me zien hoe zeer de zijmuur aan herstel toe is. Ik kon amper kijken omdat hij in mij ogen gevaarlijke toeren uithaalde. Mijn knieën knikten inmiddels van wat ik allemaal aanschouwde . Kom ,zei Piet en liep naar voren over het midden looppad. Ik volgde schoorvoetend met goed vasthoudend aan de enige leuning die mijn houvast was. Kijk, zei Piet hier staan we in het middengedeelte van de kerk. Hier begint het nieuwe gedeelte. We stonden nu bij een houten kruispunt. Prachtig vakwerk. Het deed me denken aan een molen. We stonden voor een houten laddertje wat stijl omhoog stond. Hier vertelde Piet hoe het torentje wat hier boven op het dak staat geverfd wordt. Ik was zeer onder de indruk van wat hij vertelde; Toon gaat als eerste naar boven met een klimbroek aan en kruipt door het  kleine luikje. Dan geef ik hem klein dwarsbalkjes aan en dan ga ik zelf ook naar boven vertelde Piet. Toon en ik zitten aan elkaar gezekerd. Als we boven een soort steigertje hebben gemaakt  komt Janus (ruim 70 jaar oud) naar boven geklommen met zijn verfspullen en gaat aan de slag. Op een bepaald moment komt pater Bertus over het smalle middenpad met handen vol koffiespullen en klimt ook tot boven aan de laddertje. Zo wordt er dan koffie gedronken en gezellig gekeuveld. Ik kon mijn oren niet geloven en op terugweg over het smalle middenlooppad met aan een kant een leuning waar ik weer  bibberend overeen liep voelde ik me een watje. Wat die mannen daar op deze zolder, ver weg voor ieders ogen, voor toeren uithalen heb ik nooit geweten en waarschijnlijk velen met mij niet. Ook niet hoeveel werk daar verzet is en nog steeds wordt. Dat Piet soms hele dagen boven op de zolder bezig is in zijn eentje en elektriciteit heeft aangelegd. Dat er hier op zolder toeren worden uitgehaald met gevaar voor eigen leven uit liefde voor dit prachtige gebouw.

Nadat we de trappen weer naar beneden genomen hadden en Piet ons op nog vele zaken gewezen had die nog gerestaureerd moeten worden stond ik met knikkende knieën beneden. Een ervaring en een verhaal rijker. Met grote bewondering en eerbied voor de helden van de kerkzolder.

Corrie van de Velde

rk kerk

HJdeDoper